Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

February 28, 2023

जब तपाईं जीवन र मृत्युको प्रक्रियालाई आफ्नो हातमा लिनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो भाग्यको महान् निर्माता बन्नुहुन्छ ।

Daily Quote

February 28, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close