Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

February 27, 2024

धारणा बनाउनु भनेको कुनै व्यक्तिलाई सङ्कुचित स्वरूपमा रहन बाध्य पार्नु हो । प्रेम गर्नु भनेको व्यक्तिलाई हेरचाह र सहायताले नयाँ सम्भावनामा पुऱ्याउनु हो । प्रेम र धारणा सँगसँगै जान सक्दैनन् ।

Daily Quote

February 27, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close