Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

February 21, 2024

अरू कोहीभन्दा एक पाइला अगाडि हुनुको तुलनामा आफूमा जे सामर्थ्य छ, त्यसको पूरै सम्भावना अन्वेषण गर्नु बढी महत्त्वपूर्ण छ ।

Daily Quote

February 21, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close