Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
മലയാളം
తెలుగు
 

February 20, 2024

जबसम्म तपाईं आफ्नै तर्कमा बन्दी रहनुहुन्छ, जीवनको चमत्कार तपाईंका निम्ति खुला हुनेछैन ।
आज एकादशी

Daily Quote

February 20, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close