Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
हिंदी
 

February 02, 2023

गुरु ती हुन् जसले तपाईंमा रहेको अन्धकार हटाउँछन् । उनी यस्ता आयामहरूमा प्रकाश पार्न सक्षम हुन्छन् जुन अझै तपाईंको अनुभवमा छैनन् ।

Daily Quote

February 02, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close