Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ಕನ್ನಡ
Italiano
 

April 13, 2024

जब तपाईं पीडाको डरबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ, तपाईंले स्वाभाविक रूपमा जीवनलाई यसको सम्पूर्णतामा गहिरो खोज गर्नुहुनेछ ।

Daily Quote

April 13, 2024


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close