Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

October 23, 2021

आत्मज्ञानाचा अर्थ असा होत नाही की तुम्हाला काही गोष्टी नकारल्या आहेत. वेदना, सुख, सगळं काही शक्य आहे - पण प्रत्येक गोष्ट स्वेच्छेने.

Daily Quote

October 23, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close