Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Deutsch
ಕನ್ನಡ
 

March 26, 2023

तुम्ही अनिच्छेपासून इच्छुक्तेकडे, जडत्वापासून उत्साहाकडे वळलात तर तुमचे आयुष्य आनंदी आणि सहज होईल. आणि एक दिवस मागे वळून पाहिल्यावर तुम्हाला कळेल की तुम्ही किती उत्कृष्ट आयुष्य जगला आहात.

Daily Quote

March 26, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close