Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

June 19, 2021

जर तुमच्यातली माणुसकी मेली असेल, तर तुम्हाला पुष्कळ नैतिकतेची गरज भासेल. जर तुमची माणुसकी जिवंत असेल आणि ओसंडून वाहत असेल, तर स्वाभाविकपणे स्वत:साठी आणि तुमच्या आजूबाजूच्या प्रत्येकासाठी जे सर्वोत्तम आहे तेच कराल.

Daily Quote

June 19, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close