Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
ગુજરાતી
 

June 06, 2023

मनुष्यांना व्यवहारांपासून परमार्थाकडे वळवणे हे एक महत्वाचं पाऊल आहे जे मनुष्य असण्याचं खरं मूल्य समजण्यासाठी उचलणं गरजेचं आहे.

Daily Quote

June 06, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close