Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

September 02, 2021

മനുഷ്യർ ആത്മപ്രാധാന്യം എന്ന രോഗത്താൽ നരകിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയിൽ  നമ്മൾ വെറും മറ്റൊരു ജീവജാലം മാത്രമാണ്.
ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്

Daily Quote

September 02, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close