Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

September 02, 2021

ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವ-ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಪ್ರಭೇದವಷ್ಟೆ.
ಇಂದು ಏಕಾದಶಿ

Daily Quote

September 02, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close