Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

October 02, 2021

മഹാത്മാ എന്നാൽ മഹാനായ ഒരാൾ എന്നർത്ഥം. സകല വ്യക്തിഭാവങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ജീവൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരാൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അയാളൊരു മഹാനാവുന്നത്.
ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ് , ഇന്നു ഗാന്ധിജയന്തിയാണ്

Daily Quote

October 02, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close