Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

May 14, 2021

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സ്വയം കെട്ടുപാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കർമ്മം . അതേ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ സ്വയം സ്വതന്ത്രനാവാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ്‌ ധർമ്മം.
റംസാന്‍

Daily Quote

May 14, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close