Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
తెలుగు
தமிழ்
 

March 01, 2023

ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഊർജ്ജമാണ്. നിങ്ങൾ അതിനോട്‌ സ്വയം തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജത്തിന്റെ കുറവുണ്ടാവില്ല.
നാളെ ഏകാദശിയാണ്

Daily Quote

March 01, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close