Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

June 27, 2021

"ഞാൻ ഇതിനെയാണ് ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നു പറയുന്നത് - നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നിങ്ങളെ മാറ്റിത്തീർക്കുക."

Daily Quote

June 27, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close