Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

June 25, 2021

ഭാഗധേയം എന്നത് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. വിധി എന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗധേയത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ്  

Daily Quote

June 25, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close