Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

June 24, 2019

ധ്യാനലിംഗം ആരാധിക്കാനുള്ളതല്ല. അത് അനുഭവിച്ചറിയാനുള്ളതാണ്. ലിംഗം അസ്തിത്വത്തിന്റെ അനന്തതയിലേക്കുള്ള ഒരു കവാടമാണ്.
ഇന്നു ധ്യാനലിംഗ പ്രാണപ്രതിഷ്ടാ ദിനമാണ്

Daily Quote

June 24, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close