Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

January 23, 2022

നിങ്ങൾ സന്നിഹിതനാണെങ്കിൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും സന്നിഹിതനാണ് - നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അതിനുമപ്പുറവും. ഞാൻ ശരീരം വെടിഞ്ഞതിനു ശേഷവും ഞാൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കും.

Daily Quote

January 23, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close