Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
Français
 

January 01, 2022

ഈ വർഷം, ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്കു വേണ്ടി ഒരു വലിയ പ്രഭാവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പാരിസ്ഥിതികമായും ആത്മീയമായും ബോധമുള്ള ഒരു ജനതയെ ഒരുമിച്ചുകൊണ്ടു വരണമെന്നു ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആത്മബോധമുള്ള ഒരു ഗ്രഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരൂ. സ്നേഹാനുഗ്രഹങ്ങളോടെ,
ഇന്നു ശിവരാത്രിയാണ്

Daily Quote

January 01, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close