Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
English
 

December 06, 2023

നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ശരീരവും വികാരങ്ങളും നിങ്ങൾ തുറന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഭംഗിയുള്ളതായിത്തീരും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജത്തെ തുറന്നാൽ, അത് മാന്ത്രികമായിത്തീരും

Daily Quote

December 06, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close