Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

August 31, 2019

"നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഓരോ വശവും വികാസത്തിനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാകുന്നുവെങ്കില്‍നിങ്ങള്‍ യോഗയിലാണ്."

Daily Quote

August 31, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close