Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

October 21, 2021

ಮೂಲತಃ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುಭವ – ನೋವು ಮತ್ತು ನಲಿವು, ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ, ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಆನಂದೋತ್ಕರ್ಷ – ಸಂಭವಿಸುವುದು ನಮ್ಮೊಳಗೆಯೇ.

Daily Quote

October 21, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close