Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
हिंदी
 

November 26, 2022

ನೀವು ‘ಜೀವ’ನದ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಆನಂದಮಯರಾಗಿರುವಿರಿ. ಅದರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಂಡಾಗ, ನೀವೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಫಜೀತಿಯಾಗುವಿರಿ.

Daily Quote

November 26, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close