Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

May 24, 2021

ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವಶಕ್ತಿಗೆ ಅಗಾಧ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲದು.

Daily Quote

May 24, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close