Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

May 17, 2019

ಆಧ್ಯಾತ್ಮವು ಒಂದು ಅಶಕ್ತತತೆಯಲ್ಲ - ಅದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ.
ನಾಳೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ

Daily Quote

May 17, 2019


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close