Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

May 09, 2021

ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ನನಗಾಗಿ ಎಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಳೆಂದರೆ, ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇಂದು ಏನಾಗಿರುವೆನೋ ಅದಾಗಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಾಯ್ತನ ಎಂಬುದು ಜೈವಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಷರತ್ತಾದ ಒಳಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ.
ಇಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ

Daily Quote

May 09, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close