Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

June 29, 2021

ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು: ಜೀವನವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ, ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಸಂತೋಷಭರಿತರಾಗಿರುವ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಸಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸಂತೋಷಭರಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.

Daily Quote

June 29, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close