Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

June 24, 2021

ಧ್ಯಾನಲಿಂಗವು ಒಂದು ಶಕ್ತಿರೂಪ. ಅದು ಕಾಲಾಕಾಶಗಳ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಲಭ್ಯ.
ಇಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ , ಇಂದು ಧ್ಯಾನಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡ ದಿನ

Daily Quote

June 24, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close