Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

July 27, 2020

"ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಘರ್ಷಣೆ ರಹಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಯಾರಿಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್."

Daily Quote

July 27, 2020


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close