Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

January 07, 2021

ಮನುಷ್ಯರು ಹೆಚ್ಚು ಸಶಕ್ತರಾದಂತೆಲ್ಲ, ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರೂ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರೂ ಆಗಬೇಕು.

Daily Quote

January 07, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close