Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
മലയാളം
 

August 01, 2022

ಈ ಮಾನವ ಜೀವವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಷ್ಕೃತವಾದ ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬಳಕೆದಾರರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು (ಯೂಸರ್ಸ್ ಮಾನ್ಯುವಲ್) ಓದಿರುವಿರೇನು.

Daily Quote

August 01, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close