Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
Pусский
English
 

April 12, 2021

ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಲಂಗು ಲಗಾಮಿಲ್ಲದೆ ಓಡುವುದರ ಪರಿಣಾಮ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಂದೂ ನಡೆಯದೇ ಇರಬಹುದಾದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೀವು ನರಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.

Daily Quote

April 12, 2021


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close