సింగిల్-యూజ్ ప్లాస్టిక్ నిషేధించండి

ఈ వీడియోలో సద్గురు మనకు ప్లాస్టిక్ కాలుష్యాన్ని అరికట్టడానికి పిలుపునిస్తున్నారు. అలాగే ఒకసారి వాడి పారేసే ప్లాస్టిక్ ని నిషేధించడానికి అందరూ చేతులు కలపాలని కోరుతున్నారు.
 

మరిన్ని సద్గురు వీడియోల కోసం చూడండి: Sadhguru Telugu Channel

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1