రఫెల్ వివాదాన్ని రెండు నిమిషాల్లో కొట్టిపారేసిన సద్గురు.

రఫేల్ ఒప్పందం గురించి ప్రశ్నలు లేవనెత్తే వారికి సద్గురు తన భాషలో సమాధానం ఇచ్చారు.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1