దేశ విభజన గాయాలు ఇంకా ఎందుకు మానలేదు?

భారతదేశం & పాకిస్తాన్ విభజన సమయంలో ఏం జరిగింది అనే విషయమై చెబుతూ ఇంకా మనం దాని వల్ల ఎలా బాధపడుతున్నమో సద్గురు వివరిస్తున్నారు.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1