ఆత్మహత్య సమర్ధనీయమేనా?

జీవితంలో సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు, అనుకున్నవి జరగనప్పుడు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం సమంజసమేనా అని అడిగిన ప్రశ్నకు సద్గురు సమాధానాన్ని వినండి. మనకు కలిగే ప్రతి విషయాన్ని మన ఉన్నతి కోసం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో కూడా వివరిస్తున్నారు.
 

 

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1