తాంత్రిక విద్యకూ, శృంగారానికీ సంబంధం లేదు!

తంత్రం అంటే ఏమిటో సద్గురు వివరిస్తూ, తంత్రమంటే విచ్చలవిడి శృంగారమనే అభిప్రాయం ఒక అపోహే అంటున్నారు.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1