ఋతుక్రమ సమయంలో ఆడవారిని దూరంగా ఉంచాలా?

ఆడవారి ఋతుక్రమం గురుంచి మాట్లాడుతూ, ఆధ్యాత్మికంగా దీనికి సంబంధించి ఏమైనా నిబంధనలు ఉన్నాయా అన్న ప్రశ్నకు సద్గురు సమాధానమిస్తున్నారు.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1