Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

April 25, 2020

విద్య కేవలం ఆర్ధిక రంగానికి పనిముట్లను తయారుచేయడానికే కాదు, అది మరింత ఉన్నతమైందన్న భావన మనకు కలగాలి.

Daily Quote

April 25, 2020


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close