Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
हिंदी
 

April 21, 2020

గాలి మిమ్మల్ని ప్రేమించదు, కాని అది ప్రాణాన్ని ఇస్తుంది. మీరు కూడా అలాగే మీ చుట్టూ ఉన్న వాటన్నింటికీ పోషణ ఇచ్చే విధంగా మారాలి.

Daily Quote

April 21, 2020


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close