காட்டுமான்டுவிலிருந்து ஒரு தபால்
பல தியான அன்பர்களை தன்னுடன் கைலாஷ் அழைத்துச் சென்றிருக்கும் சத்குரு, இங்கிருக்கும் தியான அன்பர்களுக்கு ஒரு தபால் அனுப்பியுள்ளார். இந்த வார சத்குரு ஸ்பாட் சத்குருவின் கடிதமாய்...
 
 
 
 

காட்டுமான்டுவிலிருந்து ஒரு தபால்

பல தியான அன்பர்களை தன்னுடன் கைலாஷ் அழைத்துச் சென்றிருக்கும் சத்குரு, இங்கிருக்கும் தியான அன்பர்களுக்கு ஒரு தபால் அனுப்பியுள்ளார். இந்த வார சத்குரு ஸ்பாட் சத்குருவின் கடிதமாய்...

நேபாள மலைகளை அடைவதற்கு முன்னதாக, வழியில் லும்பினி, பக்தாபூர் மற்றும் பசுபதிநாத்தில் சிறிது நேரம். இப்போது கைலாயம் நோக்கிப் பயணம்! விரைவில் உங்களைச் சந்திக்கிறோம்...

Love & Grace

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1