Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
English
 

June 05, 2023

"பயன்படுத்தி தூக்கியெறியும்" மனப்பான்மையை ஒழிப்பது, மாசுபடுதலைக் குறைப்பதைப் பற்றியது மட்டுமல்ல, படைப்பு முழுவதையும் மதிப்பதைப் பற்றியது. அனைத்தும் உயிருள்ள பூமியிலிருந்து வருகிறது. அதை பொறுப்புடன் பயன்படுத்தக் கற்றுக்கொள்வோம்.
உலக சுற்றுச்சூழல் தினம்

Daily Quote

June 05, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close