User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

January 09, 2022

பிரபஞ்சத்தின் இன்னொரு பகுதியிலிருந்து இந்த பூமியை பார்ப்பவர்களுக்கு நாம் விண்ணுலகினர்தான். இது கண்ணோட்டம் சார்ந்த ஓர் அம்சம் மட்டுமே.

Daily Quote

January 09, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

No Spam. Cancel Anytime.
 
Close