Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
English
தமிழ்
 

January 09, 2022

यदि तपाईंले ब्रह्माण्डको अर्को भागबाट पृथ्वीमा हेर्नुभयो भने, हामी अर्कै लोकको प्राणी हौँ । यो केवल दृष्टिकोणको कुरा हो ।

Daily Quote

January 09, 2022


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

yyyyy
 
Close