மஹிமா பிரதிஷ்டை

அமெரிக்காவில் ஈஷா இன்ஸ்டிட்யூட் ஆஃப் இன்னர் சயின்ஸில் நிகழ்ந்த மஹிமா பிரதிஷ்டை குறித்து சத்குரு பேசுவதை பாருங்கள்!