• Volunteer
  • Donate
  • Shop
Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
ગુજરાતી
हिंदी
 

September 30, 2022

मूर्खहरूले त्यो गर्छन् जुन उनीहरूलाई मन पर्दैन । बुद्धिमानीहरू त्यो गर्छन् जुन उनीहरूलाई मन पर्दछ । विलक्षण व्यक्तिले पूरै आनन्दमा त्यही गर्छन्, जे गर्न जरूरी छ ।

Daily Quote

September 30, 2022


Loading...
Loading...
 
Close