Login | Sign Up
logo
search
Login|Sign Up
Country
  • Sadhguru Exclusive
Also in:
हिंदी
ગુજરાતી
 

September 14, 2023

तपाईं समावेश गर्ने खालको हुनुहुन्छ भने जीवन घटित हुन्छ । तपाईं अलग्गै रहने खालको हुनुहुन्छ भने बस् तपाईंको मानसिक नौटङ्की मात्र चलिरहन्छ ।
आज औँसी

Daily Quote

September 14, 2023


Loading...
Loading...

Sadhguru Quotes

Get insightful quotes from Sadhguru daily right in your mailbox.

 
Close