User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
logo
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
ગુજરાતી
 

May 28, 2022

मनुष्यको रूपमा, तपाईं विविध प्रकारका सम्भावनाहरू बोकेर आउनुहुन्छ— आफूभित्र सबैभन्दा निकृष्ट अवस्थादेखि सबैभन्दा उच्चतम अवस्थाहरूसम्म । तपाईं कुन पक्षलाई गहिराइमा खोज गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईंमै निर्भर हुन्छ ।
भोलि औँसी

Daily Quote

May 28, 2022


Loading...
Loading...
 
Close