User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
  • Shop
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
தமிழ்
 

January 18, 2022

मुक्ति पाउने थुप्रै तरिकाहरू छन्— विशुद्ध ऊर्जा, जागरूकता, पूरै निःस्वार्थ भाव वा भक्तिको माध्यमले परम–मुक्ति पाउन सकिन्छ । भक्ति सबैभन्दा द्रुत मार्ग हो ।

Daily Quote

January 18, 2022


Loading...
Bookmark
Loading...
 
Close